kaos muslim - DISTRO MUSLIM : Maha Luas RizkiNya

Jumat, 29 Januari 2016

Maha Luas RizkiNya


sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min diri dan harta mereka denganmemberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh.  janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya  daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. At Taubah : 111)
Allah Maha Besar , Maha Perkasa, Maha Luas RizkiNya , Allah pemilik langit dan bumi dan seluruh isinya, Allah maha sugih, Ngak ada yang sebanding dengan Allah , semua makhluk bergantung pada Nya
Tenang kan ada Allah ,
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizqi) dan hanya kepadaNYA lah kamu dikembalikan. (QS. Albaqoroh, 2 : 245)
Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: “Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan” (QS. Ibrahim : 14).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar